Evenemang

Caput Gothiae

Vikingatida hantverk ute i sommaren

Är du intresserad av vikingatida hantverk?

 

Vi träffas hemma hos vår kassör utanför Varv varje onsdag 18:00.

 

Vi håller bland annat på med vikingatida hantverk samt tillverkning av material som föreningen använder i sitt vikingaläger.

 

Vill du vara med och hantverka tar du antingen med eget hantverk eller kommer och deltar i föreningen hantverk som andra utför på plats. Just nu tillverkar vi sköldar och nålbinder. Men planerar att framöver även hålla på med läder och sömnads hantverk.

 

Är du intresserad av att komma så kontakta

Patrik Nockmar på Tele: 0706225874

eller mejla info@caputgothiae.se

Nordisk Härkamp ute i sommarskogen

Är du intresserad av vikingatida kampkonst?

 

Vi övar och tolkar hur vikingarnas stridskonst kan ha gått till.

 

Vi träffas hemma hos vår kassör utanför Varv varje onsdag 18:00.

 

 

Testperioden är gratis sedan betalar man medlemsavgift 150kr och aktivitetsavgift 150kr/år.

 

Vi Tränar vikingatida stridskonst med bluntade replikor.

Vi tränar med sköld, Yxa, svärd spjut mm.

Det finns sköldar och vapen som går att låna till en början.

 

Vi kommer även anordna tillfällen då vi gemensamt bygger sköldar.

 

Till en början kräver vi Tandskydd (Går att köpa på plats för 50kr) och ett par lite grövre handskar (Vinterhandskar eller svets handskar funkar till en början)

 

Vi har 15 års gräns.

I övrigt räcker det med vanliga träningskläder och ett glatt humör.

 

 

Är du intresserad av att komma så kontakta Herman Nockmar på Tele: 0763211024

eller info@caputgothiae.se

Tema dagar

Vi arrangerar olika temadagar ca 4-5 ggr per år.

under dessa tillfällen brukar vi bland annat åka på museum, smida, snida i trä eller sy mm.

Dessa dagar är tänkta att fördjupa våra kunskaper och ha rolig tillsammans.

Copyright @ All Rights Reserved